• Usahana
  usahana
  • 11
   โพสต์
  • 11
   ผู้ติดตาม
  • 17
   กำลังติดตาม
  • ~ ตามอารมณ์ ~ ท่องเที่ยว หนังสือ หนัง สุขภาพ ความรัก ธรรมะ “A little Ambivert glz in the big world 😊”
  • เภสัชกร ที่ชอบทำอย่างอื่นมากกว่า อิอิ