ภูดิท โทณผลิน

ผู้จัดการมรดก (Ep.6)
#คำพิพากษาฎีกาที่ 626/2541...ดูเพิ่มเติม
ผู้จัดการมรดก (Ep.5 กรณีพินัยกรรมตั้งผู้จัดการมรดกหลายคน)
#คำพิพากษาฎีกาที่ 551/2542...ดูเพิ่มเติม
เรียกค่าทดแทนจากการหมั้น...อ่านต่อ
ครอบครองปรปักษ์ตอนที่ 3...อ่านต่อ
ครอบครองปรปักษ์ตอนที่ 2...อ่านต่อ
ครอบครองปรปักษ์
ครอบครองปรปักษ์ (EP.1/5)
• คำพิพากษาฎีกาที่ 538/2536
โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองเป็นผู้ครอบครองที่ดินมีเนื้อที่ 3 งาน 62...ดูเพิ่มเติม
#สิทธินายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายแรงในวิกฤตโควิด19
กฎหมายแรงงาน...อ่านต่อ
#วิเคราะห์ฎีกาใหม่
#ฎีกาที่ 5674/2562...ดูเพิ่มเติม
จ่ายเงินวิ่งเต้นคดีมีอำนาจฟ้องหรือไม่
#โจทก์จ่ายเงินวิ่งเต้นคดีถือว่ามีอำนาจฟ้องหรือไม่
#วิเคราะห์ฎีกาใหม่ (ฎ.1666/2562)...ดูเพิ่มเติม
การรับผิดของนิติบุคคล...อ่านต่อ