Green CtZen

น่าเบื่อ ไอ้กร่างใหญ่ ทรัมเปรต

หัวเราะให้กับชีวิต 555

หลายชื่อเลยนะเจ้าทรั้มป ไอ้กร่างใหญ่ ไอ้อ่าง ไอ้อันธพาลโลก
อยู่พ้นกรรม.... กันเถอะ
จงดูแลพลังงานส่งจากตัวเราเอง เสมอ