เกรียงไกร อ่องเจริญ

ประเทศกลุ่มเสี่ยง ห้ามไปเด็ดขาด!!!
"กรมควบคุมโรค" เผย ชื่อประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง-ควรงดเดินทางในช่วงนี้เด็ดขาด...อ่านต่อ
เริ่มมีข่าวดีแล้ว สู้ สู้ นะ
เริ่มมีข่าวดีในจีน : จำนวนผู้ที่หายจากโคโรนาชนิดใหม่ เพิ่มขึ้น รวมถึงผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวก็หายได้...อ่านต่อ