เรืองสิทธิ์

ทรงพระเจริญ
กรมสมเด็จพระเทพฯ โปรดเกล้าฯ ตั้ง 'กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19'
กรมสมเด็จพระเทพฯ โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )"
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้ง “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )”...อ่านต่อ