อุษณกร ตู้จินดา ค็อกเชอวาล

อันนี้น่าเลียนแบบ
แคนาดาจะใช้โดรนปลูกต้นไม้ 40,000 ต้นต่อเดือนและภายในปี 2028 ประเทศจะเต็มไปด้วยต้นไม้พันล้านต้น
เมื่อไม่นานที่ผ่านมา ทางตอนเหนือของโตรอนโตเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของอเมริกาเหนือและใหญ่ที่สุดในแคนาดา ถูกไฟป่าถล่มอย่างหนัก
มีแผนว่าจะมึการฟื้นฟูป่าที่สูญเสียไปด้วยโดรน บินโฉบยิงเมล็ดพันธ์ุพืชลงมา...อ่านต่อ
พ่อหลวงกับบุคคลากรการแพทย์
มันเริ่มมาจากคลิปวีดีโอที่เด็กนานาชาติรู้สึกว่าจะเรียนออนไลน์ให้กำลังใจคุณหมอและทีมงานน่าชื่นใจนะครับ
และอีกคริปที่ประทับใจคือคนในเมืองหลวงที่อาศัยอยู่บนคอนโดปรบมือโห่ร้องให้กำลังคุณหมอและทีมงานสู้ๆต่อไปนะครับในสภาวะที่พวกท่านขาดผู้นำ...อ่านต่อ
..."#พ่อเจ้าอยู่หัวภูมิพลจอมราชันย์"..พระผูดำเนินตามรอยเท้าพระบรมราชชนก/และพระราชชนนีทรงส่งเสริมการแพทย์พยาบาลและการสาธารณสุขเพื่อคนไทยมาตลอดกว่า70 ปีที่ทรงครองราชย์...
พ่อหลวงกับบุคคลากรการแพทย์
มันเริ่มมาจากคลิปวีดีโอที่เด็กนานาชาติรู้สึกว่าจะเรียนออนไลน์ให้กำลังใจคุณหมอและทีมงานน่าชื่นใจนะครับ
และอีกคริปที่ประทับใจคือคนในเมืองหลวงที่อาศัยอยู่บนคอนโดปรบมือโห่ร้องให้กำลังคุณหมอและทีมงานสู้ๆต่อไปนะครับในสภาวะที่พวกท่านขาดผู้นำ...อ่านต่อ
พ่อหลวงกับบุคคลากรการแพทย์
มันเริ่มมาจากคลิปวีดีโอที่เด็กนานาชาติรู้สึกว่าจะเรียนออนไลน์ให้กำลังใจคุณหมอและทีมงานน่าชื่นใจนะครับ
และอีกคริปที่ประทับใจคือคนในเมืองหลวงที่อาศัยอยู่บนคอนโดปรบมือโห่ร้องให้กำลังคุณหมอและทีมงานสู้ๆต่อไปนะครับในสภาวะที่พวกท่านขาดผู้นำ...อ่านต่อ