santi poottapanich

สักวัน.. ฉันจะบิน
ถ้าไม่มีพระเจ้าที่เป็นความหวัง ชีวิตของฉันตอนนี้มันก็หมดสิ้นแล้วจริงๆ กับการจะมีชีวิตอยู่ต่อไป ฉันอายุก็มาก จะหกสิบแล้วการจะไปเริ่มต้นใหม่กับการต่อสู้แข่งขันกับผู้คนเพื่อสร้างฐานะก็ไม่ง่าย และถึงแม้มีช่องทางไปจนรวยล้นฟ้าแต่มันก็จะจบลงที่ควา...ดูเพิ่มเติม
โลกของจิตใจ...อ่านต่อ
เมื่อเชื่อพระเจ้าแต่ไม่เชื่อพระคัมภีร์ไบเบิ้ล
พระเจ้าให้พระคัมภีร์ไบเบิ้ลกับพระเยซูแก่โลกซึ่งปัจจุบันทำงานผ่านทางบรรดาผู้รับใช้ เพื่อเปิดเผยแผนการของพระองค์ เพื่อให้มนุษย์ได้รอดพ้นจากการล่อลวงของมารซาตาน...ดูเพิ่มเติม
ก่อนชีวิตจะพินาศเพราะลูกหลาน..
ได้เข้าไปสัมผัสและเห็นข่าวเกี่ยวกับเด็กๆเยาวชนช่วงนี้แล้ว เห็นแล้วกลัวเลยกับสภาพจิตใจของพวกเขา ได้เห็นเลยว่าอิทธิพลของสื่ออินเตอร์เน็ตมันสามารถทำให้คนกลายเป็นสัตว์ร้ายได้จริงๆ ตอนนี้พ่อแม่ผู้ปกครองคุมกันไม่อยู่แล้วจริงๆ กับเด็กๆที่สามารถเชื...ดูเพิ่มเติม
ทำไมต้องมองโลกผ่านพระคัมภีร์ไบเบิ้ล...อ่านต่อ
ถึงผู้แสวงหา..ทางออก
การพยายามจะทำตามความรู้ ประสบการเดิมๆหรือตามกฏบัญญัติต่างๆ เพื่อที่จะเป็นคนดีๆ คือควบคุมการประพฤติตนให้ออกมาดีนั้น หลายคนก็ทำอยู่อย่างเคร่งครัด...ดูเพิ่มเติม
ทำยังไงถึงจะมีความสุข?...อ่านต่อ
ใช่การปรับตัวให้ทันกับสถานการเป็นเรื่องสำคัญจำเป็น แต่ปัญหาคือมันยากต่อการที่มนุษย์จะปรับตัวได้ทัน เพราะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันกำลังเกิดอะไรขึ้นกับโลกที่กำลังอาศัยอยู่ขณะนี้..
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อจับกบสองตัวมาต้ม??...อ่านต่อ
santi poottapanich
โลกนี้มีแต่เสื่อมลงๆ..มนุษย์หน้าไหน ระบบฏใดใครก็ช่วยไม่ได้ ตอนนี้ดีที่สุดคือ เตรียมตัวไปกันจะดีกว่า https://www.blockdit.com/articles/5f7bf356e780e710dd4fef2e
ถ้าไม่อยากถูกผีเข้า..
<<เมื่อผีโสโครกออกมาจากผู้ใดแล้ว มันก็ท่องเที่ยวไปในที่กันดารน้ำเพื่อแสวงหาที่หยุดพัก แต่เมื่อไม่พบ มันจึงกล่าวว่า <ข้าจะกลับไปยังเรือนของข้า ที่ข้าได้ออกมานั้น> และเมื่อมาถึงก็เห็นเรือนนั้นว่าง กวาดและตกแต่งไว้แล้ว มันจึงไปรับเอาผีอื่นอีกเ...ดูเพิ่มเติม
พ่อแม่กำลังฆ่าลูกหลาน..
"พระเจ้าตรัสแก่อับรามว่า <<เจ้าจงออกจากเมือง จากญาติพี่น้อง จากบ้านบิดาของเจ้า ไปยังดินแดนที่เราจะบอกให้เจ้ารู้ เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ เราจะอวยพรแก่เจ้า จะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตเลื่องลือไป แล้วเจ้าจะช่วยให้ผู้อื่นได้รับพร เราจะอำนวยพ...ดูเพิ่มเติม