มีบัญชีอยู่แล้ว?
 • Ratree Jaiyen
  • 16
   โพสต์
  • 49
   ผู้ติดตาม
  • 84
   กำลังติดตาม
  • 🌺positive thinking 🌺มนุษย์พัฒนาได้
  • 🌺รับราชการ 🌺Business
  • 🌺ปริญญาตรี:พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง วพ.สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี 🌺ปริญญาโท:สังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต(สาขาสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์)ม.ธรรมศาสตร์
  • อาศัยอยู่ที่ Narathiwat, Thailand