• ณัฏฐจีรา
  • 13
   โพสต์
  • 6
   ผู้ติดตาม
  • 52
   กำลังติดตาม
  • ตั้งใจศึกษากับคนที่มีความรู้และประสบการณ์มากกว่าตัวเอง
  • นักเรียน