• โม
  • 13
   โพสต์
  • 5
   ผู้ติดตาม
  • 53
   กำลังติดตาม
  • ตั้งใจศึกษากับคนที่มีความรู้และประสบการณ์มากกว่าตัวเอง
  • นักเรียน