• CHADA P
  • 5
   โพสต์
  • 2
   ผู้ติดตาม
  • 19
   กำลังติดตาม
  • ต้องเก่งและแข็งแกร่งให้มากที่สุด ✌🏻
  • นักศึกษาที่กำลังจะจบในปีหน้า 📜
  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่