มีบัญชีอยู่แล้ว?
 • พ.อ.ดร.สฤษดิ์ แผนสนิท
  chaiyoo
  • 80
   โพสต์
  • 21
   ผู้ติดตาม
  • 166
   กำลังติดตาม
  • มองต่างมุม คิดนอกกรอบ เหรียญมีสองด้านเสมอ
  • รับราชการทหาร และบริษัท รปภ.
  • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ม.เวสเทริน