FlukePhobtham

flukephobtham
ไลฟ์สไตล์
บุคคลสาธารณะ
วัยรุ่น
เรื่องราวของเด็กขี้เกียจคนนึงสู่หนทาง "การพัฒนาตัวเอง/self-improvement" และ "การรักและรู้จักตัวเอง/self-awareness"