กิตติศักดิ์ รวีชุมเพชร

kittisak.r

ethics conduct morality morals
ภาณุมาศ ทักษณา ในฐานะมุสลิมคนหนึ่ง
ผมต้องขอขอบคุณอาจารย์ ภาณุมาศ ทักษณาด้วยครับ ที่เป็นกระบอกเสียงให้พวกเรา อีกทางหนึ่งครับ
ในศาสนาอิสลาม มีทั้ง ดะฮ์วะฮ์ และ วะห์ดะฮ์ กรุณาอย่าสับสน
วันนี้... ชายแดนใต้ ได้กลายเป็นข่าวใหญ่ในสื่ออีกครั้งหนึ่ง แต่ไม่ใช่การเกิด
เหตุร้ายในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง
แต่เนื่องจาก นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้ประกาศ
ให้ ๒๓ หมู่บ้าน ใน ๙ อำเภอเป็นพื้นที่โรคติดต่ออันตราย ห้ามประชาชน
เดินทางเข้า - ออกโดยเด็ดขาด...อ่านต่อ

ภาณุมาศ ทักษณา

แม้ผมจะปลดระวางจากการเป็น สื่อมวลชน (คือไม่มีสังกัด) แต่จิตวิญญาณบอกผมว่า ถ้ายังมีลมหายใจ ผมก็ยังเป็น สื่อ เมื่อเห็นอะไรที่ไม่เหมาะ ก็ไม่ควรมองข้ามหรือเพิ่กเฉยครับ