• บรรณ บุณยสิริยานนท์
  misterbunbun
  • 5
   โพสต์
  • 4
   ผู้ติดตาม
  • 37
   กำลังติดตาม
  • ชอบตั้งคำถามต่อสิ่งรอบตัว ชอบเดินทาง ชอบพูดคุยกับคนใหม่ ชอบแลกเปลี่ยนความคิด ชอบรับฟังความคิดใหม่... ดูเพิ่มเติม
  • นักเดินทางอิสระ
  • มหาวิทยาลัยของไทยสักแห่ง