สตรรม

 • นิยาย
 • ไลฟ์สไตล์
 • อื่นๆ
 • 0
 • 28
  โพสต์
 • 410
  ผู้ติดตาม
 • สติในธรรม พึงระลีกรู้ธรรมในปัจจุบันนั้นไว้
 • สร้างเพจเมื่อ 5 พ.ค. 2020
 • ธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์
  ไม่ต้องคิดมาก​ คัดลอกมาทั้งหมด​ เพื่อใช้ในการฝึกวิปัสนากรรมฐาน​ โดยการฟังและเดินจิตไปตามเนื้อหา... หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจ​ ธรรมะที่เป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์... อ่านต่อ
  • เมื่อเวลามาถึง
   ฌาน กับ สติปัฏฐาน ๔ (ธรรม ใน ธรรม )
   เพื่อความถ้วนรอบในฌาน ลำดับต่อไปนี้ อาตมาจะแสดงธรรมในหัวข้อธรรมว่า ฌาน กับ สติปัฏฐาน4 เรื่องธรรมในธรรม โดยอาตมาได้อาศัยเอา มหาสติปัฏฐานสูตรเป็นที่ตั้ง เพื่อแสดงธรรมนี้ ขอพวกเราได้รับฟังไปตามลำดับดังต่อไปนี้เถิด... อ่านต่อ
   • 1
   • กายเรานี้​ แค่​ ธาตุ4 ขันธ์5
    ประกอบด้วย​ ดิน​ น้ำ​ ลม​ ไฟ​ ยืมโลกมาใช้​ ถึงเวลาก็ต้องคืนเขาไป​ อย่าได้เผลอยึดติดว่าเป็นของเราเชียว... แต่ก็ต้องดูแลร่างนี้ไว้นะ​... อ่านต่อ
    1
    • 2
    • ทบทวน
     อานาปานสติสูตร
     มีสติระลึกรู้ลมหายใจ เข้า ออก
     มีสติระลึกรู้ลมหายใจ สั้น ยาว... อ่านต่อ
     • 15
     • [๒๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุที่เจริญสติปัฏฐาน ๔ แล้วอย่างไร ทำให้มากแล้วอย่างไร จึงบำเพ็ญโพชฌงค์ ๗ ให้บริบูรณ์ได้
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกาย มีความเพียร รู้สึกตัว มีสติ กำจัดอภิชฌา และโทมนัสในโลกเสียได้อยู่ ในสมัยนั้น สติย่อมเป็นอั... อ่านต่อ
      • 8
      • อานาปานสติสูตร (๑๑๘)
       กำหนดรู้... อ่านต่อ
       • 9
       • อานาปานสติสูตร (๑๑๘)
        ฟังธรรมเพื่อบรรลุธรรม
        ให้แอ๊ปอ่านให้ฟังจะสะดวกขึ้นครับ... อ่านต่อ
        1
        • 8
        • ทะเลทุกข์แสนกว้างใหญ่
         เวลาที่เกิดทุกข์ คนที่รู้ว่านี่คือความทุกข์ก็ดีไป แต่คนที่ทั้งอึัดอัดคับข้องใจ เศร้าหมองร้องให้ โดดเดี่ยวเดี่ยวดาย จนสุดจะทนทานได้แต่ยังไม่รู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นกับตนแล้ว ยิ่งน่าสมเพชเวทนาเหลือเกิน ต้องคอยหาทางทำใ...
         • 11
         • กิเลส
          ธรรมชาติใดย่อมทำให้เร่าร้อน เศร้าหมอง ธรรมชาตินั้นชื่อว่า กิเลส
          1
          มีกิเลสเพราะเศษกรรมที่ทำไว้
          ขออย่าละไปไม่ทำเฉย...
          • 18
          • ทะเลทุกข์ แสนกว้างใหญ่
           ใครเห็นทุกข์ ย่อมเห็นธรรม จะมีกี่คนเห็นทุกข์ นี่คือทุกข์นะ...
           • 27