วุฒิสภา

  • 0
  • 9
   โพสต์
  • 21
   ผู้ติดตาม
  • องค์กรด้านนิติบัญญัติ กลั่นกรองกฎหมาย ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
  • สร้างเพจเมื่อ 11 ต.ค. 2022