มีบัญชีอยู่แล้ว?

คำถาม

หลักธรรมใดในศาสนาพุทธที่ทุกคนคิดว่าไม่make sense ครับ ?
24 ต.ค. 2021 เวลา 08:38 • ความคิดเห็น • 8 คำตอบ
สุดยอดคำตอบ
ต้องแยกคำว่า หลักธรรม ออกจากระเบียบปฏิบัติออกจากกันมันไม่เหมือนกัน
อย่างการสวดมนต์ ไม่ใช่หลักธรรม เป็นการปฏิบัติ แต่สิ่งที่เรามองกันไม่ make sense มันมาจากความตีความที่ไม่เข้าใจตัวหลัก และอาจจะเป็นการตีความด้านเดียวมากกว่า...
1
  คำตอบ (8)
  • ถ้านิยามว่าหลักธรรมที่ถูก
   นำไปสู่การปล่อยวางพ้นทุกข์
   คือการ​ make sense
   หลักธรรมทุกแบบก็​ make sense...
   • เรื่องราวของพระพุทธศาสนา เป็นเรื่องของการศึกษาด้วยจิตของตน เพื่อทำความเข้าใจชีวิตของตน จิตของตนที่มาอาศัยกายนี้ ที่บิดามารดาสงเคราะห์ให้มา อุปถัมภ์ค้ำชูขึ้นมาด้วยธาตุสี่รวบรวมกรรมที่เคยกระทำมา ให้เป็นรูป ขันธ์ห้า มีอารมณ์ ที่ว่าตั้งอยู่แล้วดับไป ชีวิตที่ว่าประกอบชึ้นมาด้วยอวิชชา อุปาทาน วิบากรรม นั้นเป็นอย่างไร ซึ่งเป...
    • ไม่มีค่ะ (จากหลักธรรม​ทั้งหมดที่ส่วนตัวนำมาใช้แล้วชีวิตมีความสุขและพ้นทุกข์​ได้)​
     ถ้าคนเข้าใจดี จะเกิดสติ เพราะพระพุทธ​เจ้า​ท่าน ก็ให้ยึดหลัก กาลาม​สูตร​ อยู่แล้ว...
     • ไม่มีครับ
      หลักธรรม​ คำสอน ของพระพุทธศาสนา เป็นคำสอนที่มีเหตุมีผลทั้งสิ้น พิสูจน์​ได้ ไม่เลื่อนลอย ถ้าศึกษาคำสอนอย่างถ่องแท้ จะรู้เลยว่า ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาที่ดีที่สุด พุทธศาสนิกชน​ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่าง "สันติสุข"
      • ไม่มีนะคะ เพราะหลักธรรม คำสอน จากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริงค่ะ อ่านหนังสือ บอกเล่าให้เข้าใจนั้นมันยากค่ะ ต้องลองปฏิบัติด้วยตัวเองค่ะ พอลงมือปฏิบัติจริงเองแล้วจะไม่สงสัย หรือมีข้อโต้แย้งใดเกิดขึ้นในใจค่ะ
       • สิ่งที่อยู่นอกเหนือ จากอริยสัจ 4 คิดว่าไม่ใช่ทางของพระพุทธศาสนา เพราะเชื่อว่าทุกๆคำสอนล้วนmake sense
        • ถ้าเข้าใจอย่างแท้จริงแล้ว จะไม่มีสิ่งใดให้โต้แย้งเลย
         2
         ความจริงเป็นเช่นใดก็เป็นเช่นนั้น
         ที่คนเราโต้เถียงกันเพราะยังไม่เข้าใจ
         เช่นที่โลกมันกลมมาอย่างไม่เคยเปลี่ยน แต่ก็มีคนเคยบอกว่าโลกแบน แต่สุดท้ายความจริง...
         1
         • ต้องแยกคำว่า หลักธรรม ออกจากระเบียบปฏิบัติออกจากกันมันไม่เหมือนกัน
          อย่างการสวดมนต์ ไม่ใช่หลักธรรม เป็นการปฏิบัติ แต่สิ่งที่เรามองกันไม่ make sense มันมาจากความตีความที่ไม่เข้าใจตัวหลัก และอาจจะเป็นการตีความด้านเดียวมากกว่า...
          1