มีบัญชีอยู่แล้ว?

คำถาม

เราจะแยกจิตกับความคิดได้อย่างไร ?
16 พ.ย. 2021 เวลา 14:14 • ปรัชญา • 12 คำตอบ
สุดยอดคำตอบ
ต้องฝึกค่ะ เจริญสติและทำสมาธิคู่กันไป
สมาธิต้องแนบแน่นในระดับหนึ่ง
โดยมีสติเป็นผู้กำกับคอยตามดูตามรู้
เราถึงจะเห็นการทำงานของจิต...
  sydNEY: The Storiographer
  มีสติเยอะๆ ปัญญาก็จะตามมาครับ ปัญญาเยอะๆ อะไรดีๆก็เกิดขึ้นได้ครับ
  คำตอบ (12)
  • มองความคิดกับอารมณ์ตัวเองครับ
   • คุณสามารถเลือกเอาระหว่าง
    จิต ที่มีหน้าที่คิด
    ความคิด คือผลผลิตของจิต...
    • ถ้าจิตคือ hardware
     ความคิดคือ software...
     • จิตคือผู้ควบคุม ต้องนิ่งต้องอยู่และเห็นความจริง
      แต่ความคิดคือผู้สั่งการซึ่งมีทั้งผิดชอบชั่วดีให้ทำแล้วแต่ความคิดนั้น..
      ต้องใช้จิตที่ดีที่ถูกฝึกมาควบคุมให้ความคิดอยู่ในสิ่งที่ดีงามถูกต้องถึงจะไปสู่ทางที่ดี
      • จิตคือสาย Heal และ Support ความคิดคือสายดาเมจ AOE ครับ I Guess
       • เราควรทำความเข้าใจในคำว่าจิต ที่เป็นตัวเราเป็นนามธรรมมาอาศัยกายมนุษย์ นั้นเป็นอย่างไร มันก็เรื่องที่ควรเรียนรู้จักตัวเราเอง นั้นมาอาศัยกายบิดามารดาอยู่ มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง มีวิญญาณหกที่ไปสัมผัสเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้มีอารมณ์นึกคิดมีโลกโกรธหลง ทะเยอทะยานแล้วมันเกิดเป็นกรรม กรรมนั้นมันเป็นลักษณะอย่างไร เป็นวิบากต้องชดใช้...
        • 1) ถ้าผมนำเรื่องสติปัฏฐานสี่มาเป็นทฤษฎี โดยทั้งสี่มี กาย เวทนา จิต และ ธรรม โดย ธรรม ผมเข้าใจว่าเป็นการเห็นการเกิดดับของทั้ง กาย เวทนา และ จิต ผมขอยกตัวอย่างแบบนี้ครับ
         1.1) คุณถูกหยิกโดยคนที่คุณรักและไว้ใจ เช่น สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทหรือคนท... อ่านต่อ
          Know Thyself
          ถ้าความโกรธมากน้อยสั้นยาว ขึ้นอยู่กับความคิดแล้วนั้น ดูเหมือนความคิดจะนำจิตอยู่ สิ่งที่เห็นจะเป็น "อัตตา" คอนโทรลได้ จึงขัดกับหลักของ "ธรรม" ที่บอกว่... ดูเพิ่มเติม
         • แยกยากค่ะ เพราะตำราบางเล่มยังบอกเป็นสิ่งเดียวกันด้วยซ้ำ คิดดีบ่อยๆ จิตจะซึมซับอัตโนมัติ จิตจะผ่องใสโน้มไปในทางที่ดีมีเมตตา ฝึกค่ะ!!
          • มันมีกระบวนการฝึกฝนอยู่
           อธิบายแบบให้เข้าใจง่ายๆ
           ขั้นแรกของการฝึก คือ "รู้สึกตัว"
           การจะเรียนรู้สิ่งที่อยู่ภายในตนจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเรารู้แต่สิ่งภายนอกตน จึงต้...
           • ต้องฝึกค่ะ เจริญสติและทำสมาธิคู่กันไป
            สมาธิต้องแนบแน่นในระดับหนึ่ง
            โดยมีสติเป็นผู้กำกับคอยตามดูตามรู้
            เราถึงจะเห็นการทำงานของจิต...
             sydNEY: The Storiographer
             มีสติเยอะๆ ปัญญาก็จะตามมาครับ ปัญญาเยอะๆ อะไรดีๆก็เกิดขึ้นได้ครับ