ความคิดเห็นบนคำถาม

การยึดมั่นในหลักการคืออะไร ?
5 มิ.ย. 2022 เวลา 01:14 • ปรัชญา • 5 คำตอบ
คำตอบ (5)
 • คือ สิ่งที่เราเชื่อมั่นและนำมาปฏิบัติตามครับ
 • หลักการคือ คุณธรรมที่ควรมี เช่น ความอดทน ความซื่อสัตย์ ความขยัน เป็นต้น
  ยึดคน คือยึดติด พ่อ แม่ เพื่อน
  ยึดวัตถุ เงินทอง บ้าน ที่ดิน
 • “ ถ้าคุณรักความยุติธรรม
  เกลียดการโกงจริง...
 • เมื่อเราเชื่อว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ ดี ที่ถูกต้องแล้ว
  โดยสิ่งนั้นอาจจะดี ถูกต้อง หรือไม่ดี ไม่ถูกต้อง...
 • เมื่อเป็นมนุษย์..เกิดมาอยู่ร่วมกัน ..มีสังคม มีการเสาะแสวงหา มีความนึกคิดอะไรแตกต่างกัน มีการเอารัดเอาเปรียบ มีความอยาก มีความทะเยอทะยาน มีความโลภโกรธหลง ต่างๆมากมาย แล้วก็มีนัก..นักคิดนักเขียน นักเรียน ..นักขโมยก็มี มันหลากหลาย แต่ละนัก..ก็มีรายละเอียด มีจน มีรวย มีไม่พอกิน มีกิ...