ความคิดเห็นบนคำถาม

ทำไม ศาสนาสายที่เกิดตะวันออกกลาง จึงกลายเป็นศาสนาที่คนนับถือมากที่สุดในโลก ? คือ ยิวคริสต์อิสลาม ที่เป็นระบบพระเจ้าองค์เดียว(เอกะเทวะนิยม)
18 ก.ค. 2022 เวลา 02:20 • ปรัชญา • 10 คำตอบ
คำตอบ (10)
 • เพราะสิ่งที่ระบุในอัลกุรอานพิสูจน์ได้ในทางวิทยาศาสตร์แมัจะผ่านมาแล้ว 1444 ปี บางอย่างวิทยาศาสตร์เพิ่งค้นพบด้วยซ้ำค่ะ
  เพราะอัลกุรอานเป็นคัมภีร์เดียวที่ไม่มีการแก้ไข คือมีเวอร์ชันเดียวและใช้การเเปลเป็นภาษาต่างๆทั่วโลก เคยได้ยินคำว่ายิ่งคัดลอกยิ่งเลอะเทอะไหมคะ...
 • คิดว่าต้นกำเนิดมาจากที่เดียวกันค่ะ พระคัมภีร์ก็คล้ายไปกัน ส่วนตัวเราเป็นคริสเตียนค่ะ พระคัมภีร์ของยิวจะเหมือนคริสต์ สิ่งนั้นเรียกว่าพันธสัญญาเก่า (ช่วงก่อนพระเยซู) และสิ่งที่ยิวไม่มีคือพันธสัญญาใหม่ เพราะ ยิวไม่ได้เชื่อเรื่องของพระเยซูค่ะ อันนี้ความคิดส่วนตัวเรานะ ลูกอับราฮัม คนโ...
 • คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่ควบคุมได้
  การปกครองคือการควบคุม
  เพราะว่าไม่คุม คน จึงเกิด
  และคน ย่อมมีความต้องการแสวงหา...
 • เพราะ คนมีประสบการณ์ตรง กับพระเจ้าได้เลยค่ะ
 • เรื่องราวศาสนา มันล้วนเป็นเรื่องราว ที่จะนำพาจิตของมนุษย์ ออกจาก การแย่งชิง ทรัพย์สมบัติ ทรัพย์สินเงิน ความหิวกระหายของจิต ทีทะเยอทะยาน ไม่รู้จักจบสิ้น มันเป็นลักษณะดิ้นรนไปตามอารมณ์ทิฐิความคิด นิสัยสันดาน จึงมีเรื่องราวที่นำพา ให้เชื่อ..สอนให้กระทำ วิธีการที่ไปหาสันติสุข ของมนุ...
 • สิ่งที่คนทั้งโลกมีความเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือมีความยึดมั่นถือมั่น เชื่อในอัตตา ศรัทธาและยึดติดอะไรบางอย่างที่ทําให้ตัวเองพอใจหรือทําให้ตนเองสมหวัง มีอัตตาอันแรงกล้าและต้องการหล่อเลี้ยงตอบสนองอัตตาของตัวเองให้ดํารงค์อยู่ตลอดกาล ดังนั้นหลักศรัทธาแนวเทวะนิยมจึงเป็นที่นิยมกันท...
 • ทั้ง 3 ศาสนา มีแหล่งกำเนิดเดียวกัน ในภูมิภาคเดียวกัน และแพร่ขยายไปทั่วโลกผ่านลัทธิจักรวรรดินิยม (ล่าอาณานิคม)
 • ทั้งสามศาสนาเป็น Abrahamic religions ฐานความเชื่อเดียวกัน พระเจ้าองค์เดียวกัน ยิวก่อนคริสต์ตามและอิสลามหลังสุด
  และเพราะความเป็นเอกภาพของความเชื่อและการค้ำชูอิทธิพลทางอำนาจของผู้ปกครองทำได้ดีทำให้เกิดการขยายความเชื่อผ่านทางการปกครองและดินแดงอย่างมาก คร...
 • ความคิดส่วนตัวผมนะครับผมว่าศาสนาพุทธเราเข้าถึงง่ายครับแต่ปฏิบัติยากครับ การดำเนินชีวิตผมทุกวันนี้ใช้วิธีเลือกวิธีปฏิบัติแล้วปรับใช้เป็นข้อๆไปถ้าทำหมดคงจะเป็นไปไม่ได้
 • อ่านเล่มนี้จะเข้าใจครับ