ความคิดเห็นบนชุมชน
ภาษาญี่ปุ่น
  • 397
    โพสต์
  • 1
    คำถาม
  • 110
    สมาชิก
“ภาษาญี่ปุ่น” ในทางสากลจัดเป็นภาษาทางการของประเทศญี่ปุ่น