ความคิดเห็นบนชุมชน
อาหารญี่ปุ่น
  • 185
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 40
    สมาชิก
อาหารอาหารพื้นเมืองของประเทศญี่ปุ่นก่อนการสิ้นสุดการปิดประเทศหรือซาโกกุ (鎖国 Sakoku) เมื่อค.ศ. 1868 รวมถึงใช้ส่วนผสมและวิธีการทำอาหารซึ่งรับมาจากต่างประเทศภายหลังการเปิดประเทศ