ความคิดเห็นบนชุมชน
รีแบรนด์
  • 7
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 14
    สมาชิก
Rebranding การปรับภาพลักษณ์องค์กร คือกลยุทธ์หนึ่งทางการตลาด โดยที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งได้ทำการปรับภาพลักษณ์หรือรูปแบบธุรกิจใหม่