ความคิดเห็นบนชุมชน
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
  • 16
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 9
    สมาชิก
“โรงไฟฟ้านิวเคลียร์” คือ โรงงานผลิต กระแสไฟฟ้าที่ใช้พลังงานความร้อนจากปฏิกิริยาแตกตัวทางนิวเคลียร์ (nuclear fission reaction)