M

Mr.Saengkaew Kumguan

krukaew

  • 3

    โพสต์

😇ทุกวันก่อนนอน เราควรแผ่เมตตาให้กับทุกคน รวมไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลาย
.
เพราะทุกคนต่างปรารถนาที่อยากจะให้ตัวเองประสบความสุขความสงบทางใจ ไม่มีความกระวนกระวายใจ สามารถปล่อยวางความโกรธความไม่พอใจได้อย่างง่ายๆ ซึ่งตอนที่เรายังโกรธอยู่ ยังอิจฉาริษยาคนใดคนหนึ่งอยู่นั้น จิตใจจะมีแต่ความร้อนรุ่ม กระวนกระวายใจ และไม่เป็นอันกินอันนอนอย่างเห็นได้ชัด...อ่านต่อ

ลูกจ้างรายวัน

ติดตามครับ
สรุปมาตรการเข้มจังหวัดแพร่ วันที่ 10-17 เมษายน 2563
1. ตรวจรถทุกคัน ตรวจทุกคน ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 22:00 น. ของวันที่ 10 ถึงเวลา 22:00 น. ของวันที่ 17 เมษายน
2. ประชาชนทั่วไป เดินทางออกนอกจังหวัดได้ ไม่ต้องขออนุญาต ยกเว้นข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องขออนุญาตผู้บังคับบัญชา แต่เมื่อบุคคลนั้นกลับเข้าสู่จังหวัดแพร่ต้องถูกกักตัว 14 วัน...อ่านต่อ

บ้านสุขโบราณ 🔔 ผสานอักษร

ติดตามครับ ขอเป็นกำลังใจให้ครับ
ต้นไม้ไล่หนู
ยี่โถ "ไม้ไล่หนู" คนหัวใสตัดมาแบ่งเป็นท่อนๆเอามาไล่หนู แต่ใช้อย่างไรถึงจะดี
... ยี่โถ...เป็นพืชพิษครับ มีประโยชน์ทางยาเช่น แพทย์ชนบทใช้."" ดอก"". เป็นยาบำรุงหัวใจ ทำให้หัวใจเต้นเร็ว(ดอกมีความเป็นพิษ)...อ่านต่อ