P

PhraSupachok Lerdthitipruet

โควิด จีน อเมริกา ไทย
การรับมือโควิด จีน VS อเมริกา
ไทยจะไปทางไหน...อ่านต่อ
ร่วมด้วยช่วยกัน

กลอนพาไป

ขอบคุณครับ
อยากให้ตัวเองมีความสุข
ก็ต้องสร้างเหตุแห่งความสุข
#อยากให้ตัวเองมีความสุข
ก็ต้องสร้างเหตุแห่งความสุข
#อยากให้ตัวเองมีบุญเยอะ
ก็ต้องสร้างบุญเยอะ
#อยากให้ตัวเองรอบรู้
ก็ต้องหมั่นขวนขวายศึกษา...อ่านต่อ

พลอยชมพู

ดีค่ะ ขอบคุณค่ะ
อ้าวววว PM 2.5 มาจากการเผาไหม้ของเกษตรกรรมหรือ ... เข็มขัดสั้น (คาดไม่ถึง) เลย.
ต้นเหตุหลักของ PM 2.5 ในประเทศไทยเกิดจากอะไรมาดูกัน !!!!!...อ่านต่อ
ชีวิตพระ
ตอนที่ ๕๐ ปฐมเหตุของการผูกเวร ๓
ชีวิตพระ
ตอนที่ ๕๐ ปฐมเหตุของการผูกเวร ๓...อ่านต่อ
เห็นด้วยว่า จุดแข็งของพระพุทธศาสนาคือ สมาธิ จ้ะ 🙂
พระพุทธศาสนากำลังแพร่หลายในยุโรป:
ตอนนี้ พระพุทธศาสนากำลังแข่งกันแพร่หลายในยุโรป แล้วแต่คนชอบ มหายานแบบญี่ปุ่นก็มี วัชรยานแบบทิเบตก็มี เถรวาทแบบไทยก็มี เถรวาทแบบลังกาหรือพม่าก็มี แต่ละวัดต่างเน้นจิตภาวนา ขึ้นกับเทคนิคของแต่ละวัดว่ากลุ่มไหนจะประทับใจและฝึก
ผู้คนในยุโรปกำลังเปลี่ยนไปเป็นโลกอเทวนิยม (Atheism) เนื่องจากวิทยาศาสตร์เจริญรุ่งเรือง ผู้คนหันไปสนใจทฤษฎีวิวัฒนาการของชาร์ล ดาร์วินมากกว่าเรื่องราวกำเนิดโลกในศ...อ่านต่อ

พลอยชมพู

ขอบคุณ...เรื่องราวดีๆ😁😁