• สัตตบรรณจิตพุทธะ
  • 11
   โพสต์
  • 2
   ผู้ติดตาม
  • 5
   กำลังติดตาม
    • ขอน้อมจิตเผยแผ่ธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเทอญ
     • ผู้เผยแผ่ธรรมทาน :สัตตบรรณจิตพุทธะปฏิบัติธรรมทาน ศีล ภาวนา ด้วยจิตบริสุทธิ์ จิตที่มีหิริฌิตัปปะ จิตที่สะอาด สว่าง สงบ ด้วยธรรมแห่งพระพุทธศาสนา ก้าวเข้าสู่แดนโลกุตระพระนิพพานตามพระพุทธเจ้าตรัสสอนชี้ทางทุกประการ
      • การที่เรา มีจิตหิริโอตัปปะ อยู่ตลอดเวลาของการที่ได้เป็น มนุษย์
       แล้วหมั่นปฏิบัติ ทาน ศีล ภาวนา เป็นกิจวัตรไม่ขาดแล้ว
       จะทำให้เราเข้าใจธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสสอนสัตว์โลกอย่างเรา
       เราเองจะเข้าใจ ธรรม มากขึ้นจากการศึกษา เปิดจิตรับธรรม แล้วละ วาง ซึ่งก...
       • Meta ขู่ถอด Facebook และ Instagram ออกจากยุโรป ถ้า EU กับสหรัฐฯ ตกลงเรื่องการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างกันไม่ได้
        ล่าสุด Meta บริษัทแม่ของ Facebook ออกมาเปรย ๆ ว่าอาจต้องถอด Facebook และ Instagram ออกจากยุโรป หากถูกห้ามไม่ให้ถ่ายโอนข้อมูลจากสหภาพยุโรป ไป... อ่านต่อ
        • ธรรมะแห่งพระพุทธศาสนา
         เรื่อง : กิเลส
         • ดวงจิตของมนุษย์ทุกคน ในโลกหลังความตาย มีดังนี้
          1. เคสที่บางคนตายแบบกระทันหัน
          เช่น ถูกรถชนตาย , ฆ่าตัวตายในทุกแบบ
          :ดวงจิตสุดท้ายของพวกเขาจะวนเวียนกับสถานที่ หรือสิ่งที่ดวงจิตเขาผูกพันท...
          • สาธุๆ อนุโมทนามิ...
           • จิตที่ไม่ตกลงไปในเหวแห่งกิเลส อวิชชา ทั้งหลายล้วนเป็นจิตที่อิสระจากเครื่อง
            พันธนาการโดยสิ้นเชิงทั้งปวง นั่นเพราะ ธรรมโอสถบำบัดดวงจิตของบุคคลแต่ละคนแต่ละประเภททำให้จิตเกิดมีหิริโอตัปปะอยู่เป็นประจำตลอดเวลา เมื่อจิตคน... อ่านต่อ
            • 3 เหตุผลหลัก ที่เราควร "บูสต์โพสต์" บน Blockdit
             4
             ฟีตเจอร์ "บูสต์โพสต์" เป็นฟีตเจอร์ที่ Blockdit ได้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเขียนบล็อกทุกคนได้ใช้กัน หลายคนมักมีความคิดในแง่ลบเพราะกลัวว่าจะเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ... อ่านต่อ
             4
             • เหตุที่คนปัจจุบันนี้ส่วนมากก่อกรรมชั่วหลายอย่าง มีสาเหตุโดยที่มา คือ
              กิเลสคนอันประกอบด้วย โทสะ,โมหะ,ราคะ,ตัณหา,อัตตา,ขันธ์5มารเลยสิงสู่ดวงจิตคนทำให้คนจิตมันเกิด"กิเลส"จิตมันยึดติดกิเลสทุกอย่าง เมื่อจิตคนถูกมารครอบครองแล้วทำให้จิตคนนั้นเกิด"กิเลส"ประพฤติแต่ความชั่ว ไม่มี"หิริโอตั...