แม่เอบี 🥰

  • 1
    โพสต์
บันทึกรายวัน ส่งต่อความคิด ความฝัน และความรัก…
ย้ายไปส่งจดหมายที่ตู้ไปรษณีย์นี้นะคะ 💕
แม่เอบีค่ะ
โปรดอย่าเรียก’แม่หมอ’ เพราะเกรงจะออกไปทางสายมู 😆
โปรดอย่าเรียก‘หมอเอบี’ เพราะเพจนี้ไม่ได้ตอบปัญหาสุขภาพ 😁
โปรดเรียกว่า’แม่เอบี’ เถิดค่ะ นามนี้ก่อให้เกิดความชื่นใจเมื่อผูกติดไปกับผู้เป็นท...อ่านต่อ
1