หมอสมองประจำบ้าน
familyneurologist

16
Posts
49
Followers
4.1k

Health
Lifestyle
Science

หมอสมอง (neurologist) ขออาสาเป็นหมอสามัญประจำบ้าน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสุขภาพระดับจิตวิญญาน สู่เส้นประสาท สู่สังคม: From Soul to Cell and Society :)
© 2019 Blockdit
Get the app