ครูป้อม บ้านเรียนพลังบวก

homeschool.mom
  • คุณแม่โฮมสคูล กับประสบการณ์ 8 ปี ที่จัดการศึกษาให้ลูกๆของตัวเอง จนกลายเป็นโรงเรียนเล็กๆ จากครูเป็นแม่ จากแม่เป็นครู รับหน้าที่ ผอ. และก้าวสู่ มาสเตอร์โค้ชNLP ด้านความสัมพันธ์กับตัวเองและครอบค...ดูเพิ่มเติม
  • - โค้ช และที่ปรึกษา ด้านการจัดกิจกรรมโฮมสคูล - คุณแม่โฮมสคูลที่มุ่งเน้นด้าน Self Esteem - โค้ชด้านการพัฒนาจิตวิญญาณเพื่อการเข้าใจตนเอง - ที่ปรึกษาด้านการค้นหาและเข้าใจตนเอง
  • - ป.ตรี ศึกษาศาสตร์ เอกการสอนภาษาอังกฤษ ม.ศิลปากร - อนุ ป.โท การบริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัย หลักสูตร อาเซียน - มาสเคอร์โค้ช NLP