• Som Sasima
  moonnynight
  • 22
   โพสต์
  • 2
   ผู้ติดตาม
  • 8
   กำลังติดตาม
  • เรื่องราวมากมายในชีวิต เป็นทั้งครูที่ดีให้รู้ว่า..การรักตนเองนั้นสำคัญ
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์