คนค้นอดีต

saitama
 • ประวัติศาสตร์
 • ปรัชญา
 • การท่องเที่ยว
 • 7
 • 27
  โพสต์
 • 2.5K
  ผู้ติดตาม
 • ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี เล่าเรื่องราววิถีชาวพุทธ ศิลปะ และปรัชญา
 • สร้างเพจเมื่อ 14 ก.ค. 2020