มีบัญชีอยู่แล้ว?
เทคโนโลยี
  • 901
    โพสต์
  • 13
    คำถาม
  • 656
    ผู้ติดตาม
เทคโนโลยี (Technology) คือ การใช้ความรู้ เครื่องมือ ความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ มาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงานให้ดียิ่ง