มีบัญชีอยู่แล้ว?
or
  • 8
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 7
    ผู้ติดตาม
OR ดำเนินธุรกิจน้ำมันและธุรกิจค้าปลีกในฐานะเป็นบริษัท Flagship ของกลุ่ม ปตท. มุ่งแสวงหาโอกาสใหม่ในการดำเนินธุรกิจ คิดค้นและพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ