เกาหลีใต้
  • 334
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 319
    สมาชิก
เกาหลีใต้ (South Korea) ประเทศในเอเชียตะวันออก มีพื้นที่ครอบคลุมส่วนใต้ของคาบสมุทรเกาหลี พรมแดนทางเหนือติดกับประเทศเกาหลีเหนือ