ความคิดเห็นบนชุมชน
เกาหลีใต้
  • 508
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 336
    สมาชิก
เกาหลีใต้ (South Korea) ประเทศในเอเชียตะวันออก มีพื้นที่ครอบคลุมส่วนใต้ของคาบสมุทรเกาหลี พรมแดนทางเหนือติดกับประเทศเกาหลีเหนือ