ความคิดเห็นบนชุมชน
meta
  • 258
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 311
    สมาชิก
เมตา (Meta) หรือเดิม เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นบริษัทข้ามชาติอเมริกัน ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Facebook, Instagram และ WhatsApp วางแผนเปลี่ยนชื่อจาก Facebook เพื่อ "สะท้อนถึงจุดมุ่งหมายในการสร้าง Metaverse"