มีบัญชีอยู่แล้ว?
 • Pikul
  • 37
   โพสต์
  • 13
   ผู้ติดตาม
  • 6
   กำลังติดตาม
  • จบ geoscience แต่สนใจไปเรื่อย ศิลปะ วัฒนธรรม อาหาร เรื่องราวแปลกใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ