• Pruk Rattanaho
  • 6
   โพสต์
  • 8
   ผู้ติดตาม
  • 50
   กำลังติดตาม
  • Am shin. ชอบท่องเที่ยวและชอบทำอาหารเอง เป็นคนสนุกสนาน ชอบคุย
  • การตลาดออนไลน์ และธุรกิจส่วนตัว
  • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • อาศัยอยู่ที่ Bangkok, Thailand