หนุ่มหนอนหนังสือ

hnoombookworm
หนังสือ
ความรัก
ปรัชญา
หากเพื่อนแท้ คือ ผู้ที่สามารถเข้าถึงความรู้สึกและให้ความสุขกับเรา...เราอาจพบเพื่อนแท้ผ่านการอ่านก็เป็นได้...มาหาเพื่อนแท้ด้วย...ดูเพิ่มเติม