รศ.ดร.ชัยวัฒน์ วงษ์ศิริ

 • ธุรกิจ
 • การลงทุน
 • การตลาด
 • 0
 • 12
  โพสต์
 • 18
  ผู้ติดตาม
 • เปิดมุมมองธุรกิจ แบบเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้อ่านได้คิดตาม รศ.ดร.ชัยวัฒน์ วงษ์ศิริ อดีตอาจารย์พิเศษ สาขาเศรษฐศาสตร์ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ , นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ด้านเศรษฐศาสตร์
 • สร้างเพจเมื่อ 3 ก.พ. 2023