มีบัญชีอยู่แล้ว?
สวนมนต์(อ้อนว้อน)ไม่มีปาฏิหาริย์ใดๆ
PODCAST 👇
การเดินจงกรม คืออะไร? ละเอียดโดยย่อ ✔
การนั่งสมาธิด้วยการปิดอายตนะทั้ง 6 ไม่มีในพระสูตรใดๆ✔
ผลเสียหากยึดว่าการนั่งสมาธิคือการปฏิบัติธรรม แบบเข้าใจง่าย ✔
นั่งสมาธิเฝ้าดูลมหายใจ ไม่สามารถดับทุกข์ได้ ✔
อ้างอิง 👇
ภูมกสูตร ข้อ598 พระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่ 18
    ใหม่ อาบู
    แล้วทำไมเรายังต้องมีบทสวดมนต์ใช้ครับ