ว่าด้วยเรื่องของ ฌาน แบบเข้าใจง่าย โดย Tui Space
PODCAST 👇
ปฏิจจสมุปบาท✔
 
สติปัฏฐาน4✔
 
ฌาน1-4✔
 
อริยมรรคมีองค์ 8✔
อริยสัจ๔✔
พระโสดาบัน✔
อ้างอิง 👇
โพธิราชกุมารสูตร ข้อ486 เป็นต้นไป พระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่ 13
มหาจัตตารีสกสูตร ข้อ252 เป็นต้นไป พระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่ 14
อนุปทสูตร ข้อ153 เป็นต้นไป พระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่ 14
อินทริยภาวนาสูตร ข้อ453 เป็นต้นไป พระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่ 14

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
10K รับชม
  ลุงเปีย ตัวจิ๊ด
  ฌานเป็นอจินไตยคือเป็นเรื่องที่อยู่พ้นความคิดของผู้ไม่ได้ฌาน จะเอาตำรามาอ้างไม่ได้ คือจะต้องเป็นผู้ที่ได้ฌานจริงๆ#ผู้ที่ไม่ได้ฌานแล้วอวดรู้เรื่องฌานเรี... ดูเพิ่มเติม
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   PANTONE ประกาศสีประจำปี 2023 แล้ว สีของปีหน้าคือ “Viva Magenta” PANTONE อธิบายคุณลักษณะของสี Viva Magenta ว่าเป็นเฉดสีที่แสดงออกถึงความมีชีวิตชีวา เพราะมาจากรากของแม่สี คือสีแดง ซึ่งเป็นโทนสีที่แสดงออกถึงความแข็งแกร่ง กล้าหาญ และไม่เกรงกลัว โทนสีของ Viva Magenta นี้ยังสื่อถึงบรรยากาศที่เร้าใจ มีชีวิตชีวา เหมาะกับการนำไปใช้งานเพื่อการเฉลิมฉลองที่สนุกสนาน
   BBL x ลงทุนแมน เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี 2565 แล้ว ใครที่กำลังมองหากองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีอยู่.. ธนาคารกรุงเทพ มีกองทุนทั้ง RMF และ SSF หลากหลายนโยบายการลงทุนและระดับความเสี่ยงให้เลือกซื้อ และตอนนี้ ก็กำลังมีโปรโมชันพิเศษ สำหรับคนที่ลงทุนกองทุน RMF และ SSF รับฟรี Starbucks e-Coupon มูลค่า 300 บาท/ท่าน
   ทำไม คนอินเดีย ถึงเก่ง คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ หากพูดถึงความเก่งของคนอินเดีย ที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก หลายคนน่าจะนึกถึง ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
   ผลโพลล่าสุดจัดสำรวจโดย “เครมลิน” พบว่า 55% “คนรัสเซีย” ต้องการให้มีการเจรจากับ “ยูเครน” เพื่อสงบศึก
   ดูทั้งหมด