รวมฮิตโพสจากในเพจของเรา
จากหนังสือ A Promised Land ของบารัค โอบามา ที่จะรวมประโยคเด็ด วรรคทอง แนวคิด และบันทึกความทรงจำของโอบามา ในช่วงก่อนและขณะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
ตามลิงค์ด้านล่างครับ
เรียงโพสตามลำดับ 1-6
1. ช่วงก่อนเป็นประธานาธิบดี
2. ช่วงหาเสียงเลือกตั้ง
3. ช่วงดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี
4. อุปสรรคในการขับเคลื่อนนโยบาย
5. สะท้อนแง่คิดการทำงาน ที่นำไปปรับใช้ได้
6. มุมมองทางการเมืองของโอบามา
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา