มีบัญชีอยู่แล้ว?
กรุงศรีอยุธยา
 • 2
  โพสต์
 • 0
  คำถาม
 • 0
  ผู้ติดตาม
 • เหตุการณ์การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่ง
  1.สงครามพระเจ้าตะเบ็งชเวตี้ หรือสงครามคราวเสียสมเด็จพระสุริโยทัย
  ..ในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิอยุธยาโจมตีชายแดนพม่าบริเวณชายฝั่งตะนาวศรีตอนบนของอยุธยา ขณะนั้นพม่าในสมัยพระเจ้าตะเบ็งชเวตี้ได้ให้แม่ทัพเจ้าลครอินไปชิงเมืองคืนสาม... อ่านต่อ
  • ราชวงศ์ปราสาททองเริ่มต้นด้วยการยึดอำนาจ
   และจบลงด้วยการถูกยึดอำนาจ
   2
   เนื่องจากอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาไม่ได้กำหนดวิธีการสืบทอดลำดับการปกครองไว้อย่างแน่ชัด จึงทำให้เกิดการแย่งชิงราชสมบัติบ่อยครั้ง...
   2
    สติ - สตางค์ - สตรอง - สเต็ป
    มีทุกที่ค่ะ เรื่องแบบนี้ ศึกชิงบัลลังก์