• 🐦นกไดโนสคูล
  nokdinoschool
  • 12
   โพสต์
  • 527
   ผู้ติดตาม
  • 94
   กำลังติดตาม
  • 💙 ภญ. กนกรัตน์ ไชยลาโภ (นกไดโนสคูล) www.nokdinoschool.com & nds Prolang content "ทีมคอนเทนต์เภสัชพี่นก" by Native speakers 24+ ภาษา ติดต่อ💌contact@nokdinoschool.com
  • เภสัชกร
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย