• Bae space
  axoxo
  • 105
   โพสต์
  • 19
   ผู้ติดตาม
  • 101
   กำลังติดตาม
  • เราเป็นนักอ่าน นักเก็บความทรงจำ เป็นแค่คนเดินทางผ่านชีวิต ไม่มาก ไม่น้อย แต่ไม่ธรรมดา เป็นพื้นที่ของความคิด เผื่อคนที่ผ่านมาจะร่วมรู้สึกไปกับเรา 'เราอยู่ตรงนี้นะ'