cover

Future Perfect

futureperfect
 • ธุรกิจ
 • สิ่งแวดล้อม
 • เทคโนโลยี
 • 0
 • 28
  โพสต์
 • 666
  ผู้ติดตาม
 • "Innovate for Sustainable Future" อนาคตกำหนดได้ เปิดมุมคิดใหม่สู่นวัตกรรม และความยั่งยืน ผ่านองค์ความรู้ การแชร์ประสบการณ์ กรณีศึกษา ที่น่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจ
 • สร้างเพจเมื่อ 27 มิ.ย. 2021
 • การสลับแบตเตอรี่หรือ “Battery Swap” เป็นแนวคิดทางเลือกของการเติมพลังงานในยานยนต์ไฟฟ้าที่มีความน่าสนใจมากในยุคปัจจุบัน และช่วยให้เกิดการเปลี่ยนผ่านจากยานยนต์ใช้น้ำมันไปเป็นยานยนต์ไฟฟ้าได้ในอนาคตอันใกล้ โดยการสลั... อ่านต่อ
 • ธุรกิจการสลับแบตเตอรี่ หรือ Battery Swap เป็นอีกแนวคิดหนึ่งของการเติมพลังงานให้รถยนต์ไฟฟ้า อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้นกับผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้รถยนต์สามารถนำแบตเตอรี่ที่ใช้งานมาแล้ว มาสลับกับแบตเตอรี่ที่ชาร์จ... อ่านต่อ
 • เมื่อหลักการ ESG เชื่อมโยงกับ SDG มุ่งสู่การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน
  องค์กรธุรกิจหลายแห่ง ที่เริ่มศึกษา หรือนำแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนไปใช้ มักจะได้ยิน หรือคุ้นเคยกับคำว่า ESG (Environmental-Social-Governance หรือประเด็นในมิติสิ่งแวดล้อม-สังคม-การกำกับดูแล) และ SDG (Sus... อ่านต่อ
 • ความยั่งยืน (Sustainability) กับ ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ร่วมทางด้วยกันได้อย่างไร
  เราคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน หลายคนอาจสงสัยว่าการที่เรามุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน (Sustainability) นั้น ไม่ว่าเกี่ยวกั... อ่านต่อ
 • Winnow กับอีกหนึ่งโมเดลธุรกิจของการลดอาหารเหลือทิ้ง ตามแบบฉบับ Circular Economy
  หลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงด้านอาหารด้วย เราเคยทราบมาแล้วว่าหลักการส... อ่านต่อ
 • ‘Green Jobs’ งานสีเขียว ในอนาคตอันใกล้ ที่ดีต่อโลก ดีต่อเรา
  คำว่า Green Jobs หรือ งานสีเขียว นั้นเริ่มมีปรากฎขึ้นตั้งแต่ประมาณกลางทศวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ได้ประกา... อ่านต่อ
 • ไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว ช่วยลดโลกร้อนตามแบบฉบับ BCG Model
  เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) เป็นอีกแนวทางสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยลดการใช้น้ำมันจากการขุดเจาะปิโตรเลียม ซึ่งถือเป็นการใช้ทรัพยากรใหม่ (Virgin Material) ที่เข้าสู่กระบวนการผลิต ไบโอดีเซลก็ถือเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งข... อ่านต่อ
 • เชื้อเพลิงชีวภาพ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิล อย่างไร? (ตอนที่ 2)
  ความเดิมตอนที่แล้ว Future Perfect ได้พูดถึงเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีบทบาทสำคัญในช่วงเปลี่ยนผ่านของพลังงานฟอสซิล ไปสู่พลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและ... อ่านต่อ
 • เชื้อเพลิงชีวภาพ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิล อย่างไร? (ตอนที่ 1)
  ในบทความก่อนหน้านี้ของ Future Perfect เราได้พูดคุยกันว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ เมื่อนำไปเผาไหม้เป็น... อ่านต่อ
 • ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ เชื้อเพลิงฟอสซิลเหมือนกัน ปล่อยคาร์บอนต่างกันอย่างไร?
  จากการประชุม COP26 เมื่อเดือน พ.ย. 64 ที่ผ่านมานั้น หนึ่งในมาตรการสำคัญที่หลายประเทศได้ร่วมลงนามให้การรับรองนั้นก็คือ การหันหลังให้กับ "ถ่าน... อ่านต่อ