มีบัญชีอยู่แล้ว?
การนั่งสมาธิด้วยการปิดอายตนะทั้ง 6 ไม่มีในพระสูตรใดๆ
PODCAST แนะนำ
 
ฌานคือการปฏิบัติธรรมสู่ความวิมุติ ลงรายละเอียด โดย Tui Space ✔
 
ที่มา สัมมาสมาธิ แบบเข้าใจง่าย ✔
 
สติปัฏฐาน 4 สำเร็จได้ด้วยการกระทำฌาน แบบย่อ✔
 
ปฏิจจสมุปบาท ขยายความโดยย่อ โดย Tui Space ✔
ฌาน 2 รูปแบบ แบบเข้าใจง่าย ✔
    Siwakorn
    สมาธิก็เป็นธรรมอย่างนึง แต่ต้องเป็นสัมมาสมาธิ พระพุทธเจ้าใช้สมาธิเป็นเครื่องมือเป็นพื้นฐานในการบรรลุธรรม เหมือนเด็กที่ต้องใช้ความจำในการเรียน