พระไตรปิฎก อรหันตสาวก แสดงธรรมในพระพุทธเจ้าอยู่ทั้งสิ้น แบบเข้าใจง่าย
PODCAST 👇
กำเนิดพระไตรปิฎก พร้อมเหตุปัจจัย และเหตุผล แบบเข้าใจง่าย✔
ความยากในการเข้าใจ เนื้อความแห่งธรรม ในพระไตรปิฎก 2 ประการ
สวนมนต์(อ้อนว้อน)ไม่มีปาฏิหาริย์ใดๆ ✔
การนั่งสมาธิด้วยการปิดอายตนะทั้ง 6 ไม่มีในพระสูตรใดๆ✔
อ้างอิง 👇
พระไตรปิฎกทุกเล่ม ทุกพระสูตร

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
    แอดมินเพจ “อยากทำไป-มด”
    ✅ ฟังแล้วค่ะ เข้าใจแล้วค่ะ ผู้เขียนคือผู้บรรลุกันแล้ว เราคนธรรมดาจึงยากจะเข้าใจ 🙏ขอบคุณค่ะตุ้ย