โปแลนด์
  • 16
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 13
    สมาชิก
"สาธารณรัฐโปแลนด์" ตั้งอยู่ใจกลางทวีปยุโรป ดินแดนที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์